Chi tiết kiến trúc toà R2 căn hộ chung cư Royal City

Toà R2 chung cư Royal city cao 35
+ Tầng 1 và tầng 2 là khu trung tâm thương mại văn phòng cho thuê
+ Từ tầng 3 - 35 là khu căn hộ cao cấp

Mặt bằng tầng căn hộ chung cư Royal City

+ Từ tầng 3 đến tầng 29 gồm các căn hộ có diện tích từ 88.3 m2 đến 187.3 m2
Mặt bằng tầng 3 - 29 căn hộ toà R2 chung cư Royal City
 + Tầng 12A với một phần diện tích được sử dụng làm khu dịch vụ giải trí
Mặt bằng tầng 12A căn hộ toà R2 chung cư Royal City
 + Tầng 31 đến tầng 35 gồm các căn hộ từ 88.3 đến 200.8 m2
Mặt bằng tầng 31 - 35 căn hộ toà R2 chung cư Royal City

Chi tiết thiết kế các căn hộ toà R2 chung cư Royal city

     Các căn hộ trong toà R2 chung cư Royal city có diện tích từ 88.3 đến 200.8 m2 được thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ với 30 mẫu thiết kế khác nhau đem lại sự lựa chọn đa dạng nhất cho khách hàng

Thiết kế chi tiết các căn hộ chung cư Royal City

  1. Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 88.3 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 89.8 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 96.3 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 104.8 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 108.7 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 109 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 109.4 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 110 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 111m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 113.9 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 114.5 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 124.6 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 127.8 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 130.7 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 133.6 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 133.8 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 136m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 145.2 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 151.7 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 161 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 162 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 164 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 169.4 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 170 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 173.5 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 179.8 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 181.4 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 181.6 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 187.3 m2
Căn hộ toà R2 chung cư Royal City - 200.8 m2
 
© 2013. All Rights Reserved
Top