Chi tiết kiến trúc toà R1 căn hộ chung cư Royal City
Toà R1 chung cư Royal city cao 35
+ Tầng 1 và tầng 2 là khu trung tâm thương mại văn phòng cho thuê
+ Từ tầng 3 - 35 là khu căn hộ cao cấp
Mặt bằng tầng căn hộ chung cư Royal City
+ Từ tầng 3 đến tầng 29 gồm các căn hộ có diện tích từ 88.3 m2 đến 187.3 m2
Kiến trúc toà R1 chung cư Royal City - mặt bằng tầng căn hộ điển hình từ tầng 3 đến tầng 29
Mặt bằng căn hộ từ tầng 3 đến tầng 29
 + Tầng 30 gồm các căn từ 88.3 đến 200.8 m2 với một phần khoảng xanh của khu vườn sinh thái trên cao.
Kiến trúc toà R1 chung cư Royal City - mặt bằng tầng căn hộ điển hình tầng 30
Mặt bằng căn hộ tầng 30
 + Tầng 31 đến tầng 35 gồm các căn hộ từ 88.3 đến 200.8 m2
Kiến trúc toà R1 chung cư Royal City - mặt bằng tầng căn hộ điển hình từ tầng 31 đến tầng 35
Mặt bằng căn hộ từ tầng 31 đến tầng 35

Chi tiết thiết kế các căn hộ trong toà nhà R1 chung cư Royal city

     Các căn hộ trong toà R1 chung cư Royal city có diện tích từ 88.3 đến 200.8 m2 được thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ với 31 mẫu thiết kế khác nhau đem lại sự lựa chọn đa dạng nhất cho khách hàng
Thiết kế chi tiết các căn hộ chung cư Royal City
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 88.3 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 88.3 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 108.7 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 108.7 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 109 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 109 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 109.4 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 109.4 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 110 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 110 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 111 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 111 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 114.5 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 114.5 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 113.9 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 113.9 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 124.6 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 124.6 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 127.8 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 127.8 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 130.7 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 130.7 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 133.6 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 133.6 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 133.8 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 133.8 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 136 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 136 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 145.2 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 145.2 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 148 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 148 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 151.7 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 151.7 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 161 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 161 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 162 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 162 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 164 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 164 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 169.4 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 169.4 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 170 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 170 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 173.5 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 173.5 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 179.8 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 179.8 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 181.4 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 181.4m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 181.6 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 181.6 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 187.3 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 187.3 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ toà R1 chung cư Royal City diện tích 200.8 m2
Chi tiết thiết kế căn hộ 200.8 m2

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
© 2013. All Rights Reserved
Top